Privacy­verklaring

St. Anna Advies B.V., gevestigd aan Hogewaldstraat 1B, 6641 KD Beuningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

St. Anna Advies verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder zie je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer van jouw praktijk/bedrijf
 • E-mailadres van jouw praktijk/bedrijf
 • Adres van jouw praktijk/bedrijf

En alleen wanneer je deze zelf aan ons verstrekt en de voorkeur geeft hierop bereikt te worden:

 • Privételefoonnummer
 • Privé e-mailadres

Contactgegevens

Hogewaldstraat 1B
6641 KD Beuningen

+3124 3500888
info@anna-advies.nl
www.anna-advies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

St. Anna Advies verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder zie je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer van jouw praktijk/bedrijf
 • E-mailadres van jouw praktijk/bedrijf
 • Adres van jouw praktijk/bedrijf

En alleen wanneer je deze zelf aan ons verstrekt en de voorkeur geeft hierop bereikt te worden:

 • Privételefoonnummer
 • Privé e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@anna-advies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

St. Anna Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om trainingen, diensten en/of goederen bij je te leveren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

St. Anna Advies neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van St. Anna Advies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

St. Anna Advies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. St. Anna Advies bewaart wel gegevens op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, artikel 89, lid 1, voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, voor een periode van in ieder geval vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

St. Anna Advies verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

St. Anna Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door St. Anna Advies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw beschikken in een computerbestand naar je te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@anna-advies.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. St. Anna Advies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons